Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "Zjc2YjRkZDA4NGEzNDcyNDZhODkzNzUwNTM0NjdkZTZhNTcxNzRhYnwxMDE7OzE0NzUyNzQzNTk7MjsxNDc1MTg3OTU5LjMxODE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"