Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NzI5ODA4MmE2NDYxYTY4MGZhM2UwZmZlOTA1Zjc1YjU4NDJlNDhkMHwxMDE7OzE0NzUxMjc2NzY7MjsxNDc1MDQxMjc2LjE5OTk7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"