Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NTJlZTkxZTI2ZWI4ZmUyMDNiNjY5YzFhYmExODg2YzIwNzgxOGQyYnwxMDE7OzE0NzUwNDc4Mjg7MjsxNDc0OTYxNDI4Ljc1MzI7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"