Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NGUyZWI3NjRjMmI5YjMyYjQ5MmU3OTBjMWNlN2VlOTM2MDI3ZTJlM3wxMDE7OzE0NzUxMTUyODU7MjsxNDc1MDI4ODg1Ljc4ODQ7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"