Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OGU3NzViODU5OTg2NTRhNjE0MmVhYTAyMzI3MTdhYzU4YzM4YmZhNXwxMDE7OzE0ODQ5ODYzNDA7MjsxNDg0ODk5OTQwLjU5NzI7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"