Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OTI5NjkwMjQyMTRkZDIwYzI5NGI5MzkyNjcyZjA3OWRjZmZkZDk4MnwxMDE7OzE0NzUzNDc2NDI7MjsxNDc1MjYxMjQyLjgzOTg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"