Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ODRiNDcxMzk0ZDhhYjFhODQyOTM4N2NjZWMyMjRiNjYyYWVkZWZlM3wxMDE7OzE0NzUxOTQ1ODI7MjsxNDc1MTA4MTgyLjc0NDM7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"