Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OTMwNDQ3Njc4YTEzN2Q0Y2FjMTlmZTMxYTE3YjE4NzU2ZGY3NGM2Y3wxMDE7OzE0ODUwMjI1ODI7MjsxNDg0OTM2MTgyLjA0NTk7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"