Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NmE3MjJlNmUzNDVhZmFmNDkwNjdkMWQ0NDkyMzlkMDY0NmNkN2VlY3wxMDE7OzE0NzUzODU3ODU7MjsxNDc1Mjk5Mzg1LjMzOTI7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"