Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NTcxMjUyMmYxMGQ3NGM5ZDliYmYyMTVjOTM5YTkzNTFmYTRhMDU3OXwxMDE7OzE0NzU0MzA4MDE7MjsxNDc1MzQ0NDAxLjk2NzM7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"