Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NzJkODQ5MTEyYTQxNWU1YTZkODZmODkwYWMxNTZkODY1MGU5ZTg3MnwxMDE7OzE0Nzc0NzEwODc7MjsxNDc3Mzg0Njg3Ljc2NDE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"