Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZDI2MjVkOTc1ZjIzNGE3OTg0OGEyNWUxYTBkZmM1YWNmMTZmMjk0MnwxMDE7OzE0Nzc1NjczOTI7MjsxNDc3NDgwOTkyLjI1NzI7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"