Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZmNiY2VjNDA3MjY3ZjI3MWU3Mzk0YTA1YTljMjFmYTBkZGMxZGExNHwxMDE7OzE0ODUzNjU4OTk7MjsxNDg1Mjc5NDk5LjE0MDc7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"