Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZGE1NWY2NzVkOTRkOTM1ZDc4MTU0MTQ4YThjZmUxNTRkMWVmY2Y2NHwxMDE7OzE0NzUwMDUzMjU7MjsxNDc0OTE4OTI1Ljk5OTM7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"