Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NzhiMDY0NTBjNGI3NGFlODg5OGUzZDEzZWY3NmZmMGEwZDljODc0NHwxMDE7OzE0ODUzNjU5NTA7MjsxNDg1Mjc5NTUwLjE1OTk7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"