Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OTJjOThiOWU5Zjg1Y2JlZDVlZTZlMDljOTBmNjA5MGY5ODlmZGViZHwxMDE7OzE0Nzc3MDIzMjY7MjsxNDc3NjE1OTI2LjQ5MTE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"