Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NTVkNDRlYzAzODA4NjRlNzU1NTE3MTRmZjU3YmRjMDJmYTM4ZDNjZHwxMDE7OzE0NzUwNTQzNjk7MjsxNDc0OTY3OTY5Ljk0MDE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"