Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NTViZGJkNzRiMTJlZjg4ZTBhMmEyMDE5YjA5NDA1NTY5YjIzYTBmYXwxMDE7OzE0ODUwMTUwODQ7MjsxNDg0OTI4Njg0LjYyMzI7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"