Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OTBmNDgwMWYxZGQ1ZGZjYTA1ZDgwZDczOTgyYWNkM2ZkYzRkZDA4NnwxMDE7OzE0NzcxOTM1NDY7MjsxNDc3MTA3MTQ2Ljc0Nzc7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"