Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZDNlNWViZDVjNTcyMzc2ODdlNThhMWViMmNjYTc4NTdiZDk2MzVlN3wxMDE7OzE0Nzc0NjQ5OTY7MjsxNDc3Mzc4NTk2LjEyMzM7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"