Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OWE0MjYzMmI5OTljNWVkMTc4YmYxODNjZjhlMmI1OTM3YTMyYjg5NXwxMDE7OzE0NzUyODE0MjI7MjsxNDc1MTk1MDIyLjM3OTE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"