Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZmY2NTZkMjljNjhkYjYxZWZkYjZiYzFkZjJkZDM3MDYyNzRiMTE1MnwxMDE7OzE0Nzc1MjE3Njk7MjsxNDc3NDM1MzY5LjA0NTg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"