Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "Y2NjYWEyYjYzN2QxMjYxMTA1MTA2OTlhMjM3ZGRiMTA3ZmFmYzRkMHwxMDE7OzE0NzUwNjA2ODI7MjsxNDc0OTc0MjgyLjk1MjU7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"