Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NjE1NjVhNDZiYjhkZjk0NWI5MGUyZWQzNDM3ODcxY2ZlNzRkZGI2OXwxMDE7OzE0ODgwMTI1NDY7MjsxNDg3OTI2MTQ2LjU2NjQ7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"