Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "M2UyNWI4N2MyMTllYWNkZTA2ZWY5OTE3Y2ZmMmRlNmRlYzRmNTQxZnwxMDE7OzE0Nzc0OTc1MDY7MjsxNDc3NDExMTA2LjUyODY7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"