Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ODI0MjY2YTZjNjU2ZDMwY2RjNDY5YjcyZGQ1OGVlYzhlODNmNGEzMnwxMDE7OzE0ODUxMTU5MzY7MjsxNDg1MDI5NTM2LjcwNzY7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"