Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZjI0MzMzNmU5ZGRiYTIyZmI0YmZmN2I4Yjk4MTJmNTVlZDM0ZWUwYXwxMDE7OzE0NzUzODY1Njc7MjsxNDc1MzAwMTY3LjM5MDQ7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"