Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "M2YwY2Y2MTNlMmRiNGVlMTQxOTY1ZDg3NTVkZmY1YzMxZWM5ODViYnwxMDE7OzE0NzUxMjgwOTU7MjsxNDc1MDQxNjk1Ljk2MDg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"