Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NmViYmFlNDA4NzQyNDI4YjNjMjY3YmE2ZGJjYjBkZWU1MGIzYWY0ZHwxMDE7OzE0NzczOTMzNDI7MjsxNDc3MzA2OTQyLjgxOTI7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"