Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ODU3NDQ3OTE0Njk4MjFkZGQ1YWJmZThhYzExZDg2ZjY1OTM0NTYxY3wxMDE7OzE0NzUwMTExNjk7MjsxNDc0OTI0NzY5Ljg0Njk7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"