Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YjJlMDkxNTY5NDBhNWEwMjc5N2EyNWNmMmFkOGY1YTQ5NDhhYTM4MXwxMDE7OzE0NzUyMDc4NDM7MjsxNDc1MTIxNDQzLjk2MzI7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"