Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YmRmYmVlNTFjZDhjMDExYzViYzcyZjMyY2E3NDJlNjc2YWM1Y2Q2MnwxMDE7OzE0ODUzNjU5MjQ7MjsxNDg1Mjc5NTI0Ljk1OTk7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"