Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "Y2Y2NDMxNmRlOTU2Y2I5MWQ3Y2MyZThlOTNiZjliMTVkY2FjNjQzMnwxMDE7OzE0NzUzNjA0OTE7MjsxNDc1Mjc0MDkxLjk1Mzc7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"