Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "Yjc1NTg0MDMxNGFkNzZmYzhhNDQxODJmYmIzMjRjNGRlYmQzYTBlOHwxMDE7OzE0NzUzODUzNTg7MjsxNDc1Mjk4OTU4LjAzOTQ7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"