Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YzgxYzFkOTVhNWRlNjdkNjE5ZTgzN2NjNmMwMTBkYzlhYjJlMDk2MnwxMDE7OzE0ODE0MTkyODU7MjsxNDgxMzMyODg1LjAyMzE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"