Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "MDZmNTJjYTBhNzQzYjVlZTg5MmJjNDM1YWE5MjlhZDA2ZGQxMzQ1NXwxMDE7OzE0Nzc1MTUzMDg7MjsxNDc3NDI4OTA4LjA3Mzc7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"