Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZGZlMDFlMWZmZTMxNjc5MDE5MzMwOGY4M2FjNDdmZDVjZDU3YTM1NXwxMDE7OzE0OTA2NDk4Mjg7MjsxNDkwNTYzNDI4LjkyMjY7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"