Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "Mzg4Mzc2ZDhkMjlkYWNiMmI5NTBmMTYyNGI3ZDZhY2VmZDQ5Y2FkZHwxMDE7OzE0OTM0NzU4Mzk7MjsxNDkzMzg5NDM5Ljk4NDI7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"