Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NGFkZThlMTFhODBkMjYxZGQ1NmYyYmJjYjhjYThlMThkN2MyMDk5ZHwxMDE7OzE1MDA2ODM5MjQ7MjsxNTAwNTk3NTI0LjMxMzE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"