Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "MWFmZmE4Yjg4ZjI2MTcyYWYzOTJlNTkyNGRiNGY4ZDA1MWY1ZTE0YXwxMDE7OzE1MDA4MDg2NTY7MjsxNTAwNzIyMjU2LjkzNTQ7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"