Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "MzM5NDQ2NjVkZDY5MjA2OTFjNjMyMGY1NTIxMGJjY2RiNDJhN2Y0ZHwxMDE7OzE1MDEyODMzMzU7MjsxNTAxMTk2OTM1LjQwMDg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"