Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OWM3YTgzZmE1YTAwYTMyOTY3N2IxZmI2ZDg5ZDExMTA5ODNjMjA1OXwxMDE7OzE0OTU5NDYyNTI7MjsxNDk1ODU5ODUyLjMzODg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"