Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZjIzM2Y5ZmI2NmQwYTY4YzkyNjk1ZDhlOWM0N2FmNjY4YzVjNmYxZHwxMDE7OzE0OTMwMjEyMzc7MjsxNDkyOTM0ODM3LjYzNzg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"