Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NTc0NDZkZTc3ZTI1NTlkZDMwMjNlMDU4YjZiMWMwZjdmZjM5OGQ1Y3wxMDE7OzE0OTMxOTYyODA7MjsxNDkzMTA5ODgwLjQ1OTk7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"