Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZjYxNWVhZWIyYmRhODM2NTZlZTVjNjI5NTRkMmU4MDlkY2ExYjI5OXwxMDE7OzE0OTg0Njg3OTI7MjsxNDk4MzgyMzkyLjQ2NDg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"