Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NTg0OGU2OTgwNWJjYTM4YTE1MzI3OTMyYjI2M2ExMDQ2ODU4MGE3ZHwxMDE7OzE0OTg2NjYxMjA7MjsxNDk4NTc5NzIwLjgzODk7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"