Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YmZmYjAyNWQxMGVmY2I4OTkyNDQwYzZiZDg1OTUxNGNlNTdlZDliMXwxMDE7OzE0OTAzNDM4ODg7MjsxNDkwMjU3NDg4Ljc2MTQ7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"