Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZTIyOTgwYjVhOGVhNzgzMDA4YmU4NDg0NzYyOTg3OTFmZTAyMTA1M3wxMDE7OzE0OTgzMTg0NDE7MjsxNDk4MjMyMDQxLjA2NjM7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"